Thursday, September 8, 2011

कल्याण - डोंबिवलीत अशुद्ध पाणी पुरवठा

मनसे चे आमदार श्री प्रकाश भोईर व प्रभाग क्रमांक ३ चे नगरसेवक श्री उल्हास भोईर ह्यांनी काल कल्याण येथील जल शुद्धीकरण केंद्राची पाहणी केली आणि त्यात त्यानां बऱ्याच अनियमित गोष्टी आढळून आल्या .... आम्ही पण साहेबांबरोबर होतो ... तिथला भोंगळ कारभार बघून संताप आला. कोणाचा कोणाला पत्ता नाही ... ज्याला ठेका दिलाय तो ठेकेदार तर तिथे फिरकतच नाही ....... कुठलीही गोष्ट सुस्थितीत नाही ....

ह्या असल्या लाचखाऊ आणि सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे.

आपला

विनोद शिरसाठ

खालील बातमी प्रहार च्या सौजन्याने ......


No comments:

Post a Comment